babamamatudakozo.hu - kezdőlap kattints a részletekért babamamatudakozo.hu - regisztráció

adatkezelési tájékoztató

Szia! Belépsz vagy Regisztrálsz?

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A B&M Marketing Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Szent Tamás utca 1., adószám: 13843957-2-11 cégjegyzékszám: 11-09-012041; elektronikus elérhetõség: info@babamamatudakozo.hu; webes elérhetõség: www.babamamatudakozo.hu; a továbbiakban: Adatkezelõ) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló európai parlement és a tanács (EU) 2016/679 rendelete - általános adatvédelmi rendelet (GDPR); (A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhetõ az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén) összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevõket az általa alkalmazott adatkezelésrõl.

 

1. Adatkezelés bemutatása

 

Az Adatkezelõ kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvetõ követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelõ tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt az Adatkezelõ szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklám célú adatkezelése során történõ személyes adatainak kezelésérõl: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, körérõl, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és idõtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetõségekrõl, illetve tartalmazza azokat az elérhetõségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett az Adatkezelõ adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

A babamamatudakozo mobil applikációnk ingyenesen elérhetõ Androidon, iOS-en és a szolgáltatásunk a www.babamamatudakozo.hu weboldalon is elérhetõ, így valamennyi készüléken és az interneten is könnyedén használható. Alkalmazásunkon és a kiválasztott felületeken különbözõ lehetõségek tárulnak a felhasználó elé a folyamatosan frissülõ cikkek, aktuális információk mellett: kedvezményes vásárlási lehetõséget is biztosítunk partnerink többségénél a Klub Kártya rendszerünkön keresztül.

A babamamatudakozo mobil applikáción és a www.babamamatudakozo.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül lehetõség van a Klub Kártya igénylésére is amelyeket az applikációban is megtalálható, illetve az oldalunkon nyomtatható verzióban is elérhetõ.

Adatkezelõ által nyújtott Szoltáltatással kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

 

Adatkezelés célja

A babamamatudakozo.hu weboldal és mobil applikáción keresztül elérhetõ szolgáltatások teljesítése.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalunkon és/vagy az applikációnkban való regisztrációval egészségügyi adatokat adott meg magáról (várandós állapot). Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adatok tekintetében a kifejezett hozzájárulás [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Ahhoz, hogy meggyõzõdjünk a kifejezett hozzájárulásáról egy megerõsítõ e-mailt fogunk küldeni. Amennyiben az emailben szereplõ regisztrációt megerõsítõ linkre történõ kattintással megerõsíti az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását akkor azt kifejezett hozzájárulásnak tekintjük. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Kezelt adatok köre

 

Érintett felhasználóneve; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett születési ideje; Érintett neme; Érintett címe (ir.; település; megye; utca; hsz; emelet; ajtó), Érintett telefonszáma (vezetékes, fax, mobil); Érintett gyermekei száma; Érintett szülés várható idõpontja, amennyiben babát vár; honnan hallott rólunk információja; Kér e hírlevelet, igényel-e Klub Kártyát.

 

Adatkezelés idõtartama

 

A Szolgáltatás teljes idõtartama.

 

Adatfeldolgozók

 

Nincsenek adatfeldolgozók.

 

Adatkezelõk

 

Bástya Consulting Ügynökség Kft. 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2., 8. ép. 2.em, adatfeldolgozás célja: pénzügyi termék ismertetés.

 

Cord Blood Center AG 6014 Luzern Bodenhof 4 Svájc, valamint a Cord Blood Center Storage AG Magyarországi Fióktelepe 1115 Budapest, Halmi utca 61., adatfeldolgozás célja: õssejt levétel szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás.

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják kérjük olvassa el a teljes tájékoztatót.

Adatkezelõ által a www.babamamatudakozo.hu Klub Kártya rendszerével kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

 

Adatkezelés célja

 

A babamamatudakozo.hu és babamamatudakozo mobil applikáción keresztül igényelhetõ Klub Kártya letöltése.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalra és/vagy az applikációban való regisztrációval egészségügyi adatokat adott meg magáról (várandós állapotod). Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adatok tekintetében a kifejezett hozzájárulás [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Ahhoz, hogy meggyõzõdjünk a kifejezett hozzájárulássáról egy megerõsítõ e-mailt fogunk küldeni. Amennyiben az emailben szereplõ regisztrációt megerõsítõ linkre történõ kattintással megerõsíti az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását akkor azt kifejezett hozzájárulásnak tekintjük. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Kezelt adatok köre 

 

Várandós egészségügyi állapota.

 

Adatkezelés idõtartama 

 

Klub Kártya kedvezményrendszer biztosításának ideje alatt, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Adatfeldolgozók: nincs.

 

Adatkezelõk

 

Bástya Consulting Ügynökség Kft. 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2., 8. ép. 2.em, adatfeldolgozás célja: pénzügyi termék ismertetés.

 

Cord Blood Center AG 6014 Luzern Bodenhof 4 Svájc, valamint a Cord Blood Center Storage AG Magyarországi Fióktelepe 1115 Budapest, Halmi utca 61., adatfeldolgozás célja: õssejt levétel szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás.

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintés szolgálják kérjük olvassa el a teljes tájékoztatót.

 

Adatkezelõ marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

 

Adatkezelés célja 

 

Marketing / reklám üzenetek küldése.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Kezelt adatok köre 

 

Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefon-száma;

 

Adatkezelés idõtartama 

 

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

2. Érintett

 

Az Érintettek közé tartoznak azok, akik letöltik babamamatudakozo mobil applikációt vagy regisztrálnak a honlapon és igénybe veszik az Adatkezelõ szolgáltatásait (továbbiakban: Érintett).

 

3. A személyes adatok Adatkezelõ általi megismerésének forrásai

 

Az Adatkezelõ az Érintett személyes adatait az Érintettõl babamamatudakozo mobil applikációban vagy a Honlapon való regisztráció során kapja meg az érintettõl.

 

4. Adatkezelés jogalapja

 

4.1.

Adatkezelõ szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Amennyiben az Érintett nem adja meg az Adatkezelõ szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy az Érintett nem tudja igénybe venni az Adatkezelõ szolgáltatásait. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

4.2.

Felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy az applikációban vagy a honlapon való regisztrációval egészségügyi adatokat ad meg magáról (várandós állapot / kismama) az Érintett. Emellett fel szeretnénk hívni az Érintett figyelmét, hogy a honlapon és az applikációban nyújtott szolgáltatások használatával az Érintett magáról és a magzatáról / gyermekérõl egészségügyi adatokat adhat meg. Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi adatok tekintetében adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Ahhoz, hogy meggyõzõdjünk a kifejezett hozzájárulásról egy megerõsítõ e-mailt fogunk küldeni Önnek a regisztráció során. Amennyiben az Érintett az emailben szereplõ regisztrációt megerõsítõ linkre történõ kattintással megerõsíti az adatkezeléshez adott hozzájárulását akkor ez az Érintett kifejezett hozzájárulásának tekintendõ. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

4.3.

Adatkezelõ reklám küldése céljából történõ adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. Érintett a reklám részére történõ küldéséhez adott hozzájárulását Adatkezelõ honlapján vagy a babamamatudakozo mobil applikációban adhatja meg.

 

5. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés idõtartama

 

5.1.  A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt adatok


5.1.1. Adatkezelõ a szolgáltatásának nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat a Regisztráció során:

irányítószám.; település; megye; utca; hsz; emelet; ajtó), Érintett telefonszáma (vezetékes, fax, mobil); Érintett gyermekei száma; Érintett szülés várható idõpontja, amennyiben babát vár; honnan hallott rólunk információja; Kér e hírlevelet, igényel-e Klub Kártyát.

5.1.2. Az Adatkezelõ a szolgáltatás teljesítése céljának megvalósításához szükséges idõtartamig, azaz a szolgáltatásnyújtás teljes idõtartama kezeli az Érintett adatait.

 

5.2. Reklám küldése céljából kezelt adatok és az adatkezelés idõtartama

 

5.2.1. Amennyiben az Érintett a regisztráció során a jelölõ négyzet bejelölésével hozzájárulását adja a személyes adatainak reklám küldése céljából való kezeléshez akkor ez az alábbiak szerint történik.
5.2.2. A reklám célú adatkezelés során az Adatkezelõ a saját, valamint partnerei általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, továbbá az esetleges akciókkal összefüggésben közvetlenül megkeresi az Érintettet telefonos úton (SMS) vagy elektronikus levelek, illetve push notifications (mobilkészülékeken felugró üzenetek) útján.

5.2.3. Ennek érdekében kezeli az alábbi adatokat:

 • Érintett vezetékneve;
 • Érintett utóneve;
 • Érintett e-mail címe;
 • Érintett telefonszáma;

5.3.4. Adatkezelõ a reklám küldéséhez az Érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható.

 

6. Cookie / Sütik

 

6.1. A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészõje a számítógépének a merevlemezén tárol.

6.2. Annak érdekében, hogy honlapunk használatát elõsegítsük cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészõje a számítógépének a merevlemezén tárol és amelyek szükségesek a honlapunk használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, miként használják a honlapunkat és lehetõvé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítenek megállapítani, hogy egy oldalt a honlapunkon megnéztek-e már. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk Ön korábban ellátogatott-e már a honalapunkra vagy Ön egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni kérjük állítsa úgy be az internet böngészõjét, hogy töröljön minden cookie-t a számítógépének merevlemezérõl és blokkoljon minden cookie-t vagy kapjon egy figyelmeztetést mielõtt egy cookie elmentésre kerül.

6.3. Céljuk és mûködésük alapján a cookie-k a következõ kategóriákba sorolhatók:

 • feltétlenül szükséges cookie-k;
 • funkcionális cookie-k és
 • teljesítménynövelõ cookie-k.

6.4. Feltétlenül szükséges cookie-k

6.4.1. A feltétlenül szükséges cookie-k garantálják azoknak a funkcióknak a mûködését, amelyek nélkül nem tudnád szándékodnak megfelelõen használni a weboldalunkat. Ezeket a cookie-kat csak mi használjuk, ezért ezek "elsõ fél cookie-k". Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt összes információ a saját weboldalunkra kerül.

6.4.2. A feltétlenül szükséges cookie-k teszik lehetõvé például, hogy amikor honlapunk különbözõ aloldalaira kattint, folyamatosan regisztrált felhasználóként érzékeljünk, és ne kelljen mindig újra belépnie, ha egy új aloldalt nyit ki.

6.4.3. A feltétlenül szükséges cookie-k használata a weboldal látogatójának beleegyezése nélkül is lehetséges. Ezért a feltétlenül szükséges cookie-kat nem lehet egyénileg ki- és bekapcsolni. Ez a funkció csak akkor érhetõ el az Ön számára, ha olyan cookie-ról van szó, amelynek használatához a beleegyezése szükséges, ilyenek a funkcionális és a teljesítménynövelõ cookie-k. Azonban bármikor lehetõsége van, hogy általánosságban kikapcsolja a cookie-kat a böngészõben (bõvebb információ lentebb).

6.5. Funkcionális cookie-k

6.5.1. A funkcionális cookie-k lehetõvé teszik, hogy tároljuk a korábban megadott adatokat (például a felhasználónevet vagy a választott nyelvet), és ennek alapján magasabb szintû, személyre szolgáltatást nyújthassunk. Ezek a cookie-k csak anonim információkat gyûjtenek és tárolnak, így nem képesek követni a mozgását más weboldalakon.

6.6. Teljesítménynövelõ cookie-k /Online reklámra használt cookie-k

6.6.1. A teljesítményfokozó cookie-k információt gyûjtenek arról, látogatóink hogyan használják a weboldalunkat; ennek célja, hogy mindig javíthassuk honlapunk vonzerejét, tartalmát és használhatóságát. A weboldalunkon olyan cookie-kat használunk, amelyek harmadik személyek számára gyûjtenek adatokat és ezeket arra használjuk, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg mi és harmadik személyek, amelyek relevánsak Önnek. Az ilyen cookie-k segítenek például annak meghatározásában, hogy a látogatók felkeresik-e az aloldalakat, ha igen, melyeket, és milyen típusú tartalmak különösen érdekesek a számukra. Különösen fontos, hogy rögzítsük, a felhasználók összesen hány alkalommal keresték fel honlapunkat és az aloldalakat, mennyi idõt töltöttek weboldalunkon, milyen sorrendben keresték fel az oldalakat, milyen kulcsszavak vezették ide a látogatókat, milyen országból, régióból, és ha ez tudható, mely városból keresték fel oldalunkat, és látogatóink milyen arányban használtak mobil eszközöket a böngészéshez. Szintén rögzítjük a mozgást, a kattintást és az egérrel való oldalgörgetést, mindezt azért, hogy megtudjuk, weboldalunk mely részei különösen érdekesek a látogatók számára. Ennek eredményeként weboldalunk tartalmát célzottan a felhasználóink igényeihez tudjuk igazítani, és optimalizálhatjuk a felajánlott tartalmakat, szolgáltatásokat.

6.6.2. A cookie-k felhasználatával nyert információkat anonim elemezzük. Ennek alapján saját weboldalunkon és harmadik személyek weboldalán a saját termékeinkrõl specifikus reklámokat tudunk mutatni Önnek.

6.6.3. A honlapunkra történõ látogatással - vagy amennyiben elõszõr látogat az oldalra és korábban nem járult hozzá a cookie-k használatához a check box bejelölésével - Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelõ a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

6.7. Weboldalunkon a következõ funkcionális cookie-kat használjuk:

(1) Google AdWords, Google Analytics és Google DoubleClick
Ez a honlap Google AdWords remarketing cookie-t használ, ami a Google egy elemzõ és konverzió követõ szolgáltatása, ami a Google AdWords része. Ez a következõk szerint mûködik: ha ráklikkel egy reklámra, amit a Google megjelenít az AdWords eltárol egy konverzió követõ cookie-t („konverzió cookie”) a számítógépe merevlemezén. Ezen cookie-k elveszítik az érvényességüket 60 nap után és nem teszik lehetõvé az Ön egyedi beazonosítását. Amennyiben bizonyos oldalakat meglátogat a honlapunkon akkor, mi és a Google felismerjük, hogy rákattintott a reklámra és át lett irányítva erre az oldalra.

A konverzió cookie-k által megszerzett információknak a célja, hogy statisztikát készítsen az AdWords ügyfelek részére, akik a konverzió követést alkalmazzák. Ezen statisztikák révén megtudhatjuk a felhasználók teljes számát, akik arra a reklámra klikkeltek, amelyet a Google jelenített meg és ellátogattak az oldalra a konverzió követõ jelzéssel.

A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja. A Google remarketing funkciójával elérhetjük azon felhasználókat, akik már ellátogattak a honlapunkra. Például reklámokat tudunk megjeleníteni azon célcsoportunknak, akik már érdeklõdésüket fejezték ki a termékeink és a szolgáltatásaink iránt. Továbbá a Google reklám hálózatában („hálózat”) lévõ honlapokon az utolsó 60 napban tanúsított felhasználói szokások alapján és a szövegérteleméhez kapcsolódó keresõmotor segítségével az AdWords meghatározza milyen közös érdeklõdésen osztoznak a honlapunkra látogatók. Ezen információk alapján az AdWords új potenciális vásárlókat keres marketing célból, akiknek az érdeklõdése és a karaktere hasonló a honlapunkat meglátogató felhasználókéval. A célcsoport specifikus remarketinget a Google Analytics és Google DoubleClick cookie-k segítségével történik.

További információért a Google AdWords-szel kapcsolatos felhasználási feltételekrõl és az adatvédelemrõl kérjük látogasson el az alábbi linkekre:
https://www.google.de/policies/technologies/ads/.
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated
http://www.networkadvertising.org/choices/#completed

Ön letilthatja a Google Analytics cookie marketing célból történõ felhasználását az alábbi linken:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Cookie-kal kapcsolatos további információ itt érhetõ el:
http://www.aboutads.info/choices/http://www.youronlinechoices.eu/

 

7. Adatfeldolgozás

 

Az Adatkezelõ az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, szerzõdött partnerei (az Adatkezelõ jogosult a szolgáltatás nyújtása során bármikor, egyoldalúan más adatkezelõket igénybe venni. Az adatkezelõk mindenkori listája a www.babamamatudakozo.hu weboldalon érhetõ el.) részére átadja adatfeldolgozásra.

8. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

 

8.1. Az adatkezelési idõtartam lejártakor az Adatkezelõ törli az Érintett adatait.
8.2. Adatkezelõ gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelõ védelemben részesüljenek.

8.3. Az Adatkezelõ az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

8.4. A számítógépes rendszerek tûzfallal és megfelelõ vírusvédelemmel vannak ellátva.
8.5. Adatkezelõ elvégzi a rendszer mûszaki ellenõrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

8.6. Adatkezelõ biztosítja, az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörû, adatvédelmi szabályokról történõ tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelõ vezetõi tisztségviselõit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelõsség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

8.7. Adatkezelõ a reklám küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevõ Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

 

9. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetõségek

 

9.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelõ tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

 • arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önrõl, 
 • az adatkezelés céljairól,
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhajuk,
 • az adatkezelés idõtartamáról,
 • a jogairól és a jogorvoslati lehetõségeirõl.

9.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése elõtt az Érintett jogosult - elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelõhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerû állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelõ a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelõ az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerû állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelõ az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelõ a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

9.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelõ a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].
9.4. Az Érintett kérésének megfelelõen módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként a felhasználói profilon keresztül is lehetõséget biztosítunk. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

9.5. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fûzõdõ jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelõhöz fordulhat az info@babamamatudakozo.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

9.6. Az Érintett kérelmére Adatkezelõ törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelõ a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplõ okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését elõíró, az Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbõl, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
9.7. Az Érintett reklám részére történõ közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát Adatkezelõ haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld reklámot. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelõ székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az info@babamamatudakozo.hu e-mail címre történõ levél küldéssel lehetõség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás elõtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerûségét.

9.8. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását):

9.8.1. ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon idõtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelõ ellenõrizi a személyes adatok pontosságát;

9.8.2. ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

9.8.3. Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

9.9. Adatkezelõ zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külsõ adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelõ a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról elõzetesen tájékoztatni fogjuk.

9.10. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa. Ezen túlmenõen Adatkezelõ biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelõnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

9.11. Adatkezelõ az Érintett kérelmének beérkezését követõ egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekrõl. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelõ a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.12. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történõ intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelmûen megalapozatlan vagy – különösen ismétlõdõ jellege miatt – túlzó).

9.13. Adatkezelõ fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetõen, akkor az Érintett személyazonosságának megerõsítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthetõ különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelõ meggyõzõdjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytõl származik.

9.14. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelõ megsértette a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogát, vagy az Adatkezelõ jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti.

 

A Hatóság elérhetõségei:

 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu,
 • telefonszám: +36 (1) 391-1400,
 • honlap címe: www.naih.hu.

9.15. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelõ megsértett a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindíthatja.

 

10. Egyéb rendelkezések

 

10.1. Amennyiben Adatkezelõ módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor errõl a honlapon közleményt helyez el, illetve az Érintett által megadott e-mail címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse azt.

10.2. Ha az Adatkezelõ a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérõ célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelõzõen tájékoztatja az Érintettet errõl az eltérõ célról és minden releváns kiegészítõ információról.

10.3. Ha az Adatkezelõ más címzettel is közli az adatokat, legkésõbb a személyes adatok elsõ alkalommal való közlésekor tájékoztatja errõl az Érintettet.

 

Feltöltés dátuma: 2018. május 25.

Frissítve: 2020. január 1.

 

GYORSKERESŐ

mom ON board

Napi

Csak egy dolgod van az életben: azt csinálni, amiben hiszel. Ha erre képes vagy, kitartóan, határozottan, nem feladva, akkor nem lesz gond. (...) Akinek menni kell és megy, az nem néz oldalra, csak az utat figyeli, mert megtanulta, hogy csak az számít.

- Oravecz Nóra -

A legjobb baba ajándék!